UWAGA !

Od dnia 5 listopada 2020 roku do odwołania biuro oddziału będzie nieczynne dla interesantów.

Wszystkie sprawy związane z naszą działalnością będą załatwiane w formie elektronicznej bądź w formie poczty tradycyjnej.
Do Państwa dyspozycji pozostaje też skrzynka na dokumenty (przy drzwiach wejściowych) do której prosimy przekazywać sprawy do załatwienia (np. rodowody do wpisów hodowlanych z załącznikami i inne).
Kontakt z Biurem pod numerem: 668-252-203 oraz adresem e-mail: chojnice@zkwp.pl

ODBIORY MIOTÓW
W dalszym ciągu obowiązują tymczasowe zasady dotyczące odbioru miotów i uzyskiwania metryk.

UWAGA !

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom Oddziału o
uregulowaniu składki członkowskiej za 2021 r. w kwocie 70 zł.
Zgodnie z par. 18 pkt. 2 Statutu - członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składki za rok bieżący do końca danego roku.
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Chojnicach
51 8146 0003 0000 0211 2000 0010

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Uwaga ! Zmiana numeru konta bankowego oddziału:
Bank Spółdzielczy w Chojnicach
51 8146 0003 0000 0211 2000 0010

Wszystkich członków naszego Oddziału zapraszamy do zgłaszania informacji o swoich reproduktorach. Konieczne dane to: nazwa psa, rasa psa, hodowca i właściciel oraz kopia rodowodu z wpisem "reproduktor".
Warunkiem umieszczenia ogłoszenia na stronie jest opłacenie bieżącej składki członkowskiej.
W galerii można umieścić 1 zdjęcie reproduktora, prosimy o przesyłanie zdjęć w formacie jpg.


 


Wystawy - Dog Shows