EGZAMINY, TESTY

Egzaminy BH, PT, IGP-1, testy psychiczne wszystkich ras, przegląd kwalifikujący do hodowli owczarków niemieckich odbędzie się dnia 11.11.2022 r. o godzinie 10:00.
Miejsce: plac szkoleniowy, Jeziorki 30d, 89-620 Chojnice.
Sędzia prób pracy: Tadeusz Roszkiewicz
Sędzia eksterieru: Jarosław Gesinowski
Pozorant: Jakub Narloch
Opłaty: BH 100 zł, PT 100 zł, IGP-1150 zł, Testy psychiczne 100 zł, Testy psychiczne + przegląd ON 150 zł, Przegląd kwalifikacyjny do hodowli 580 zł.
Wymagane dokumenty: Książeczka startowa, potwierdzenie opłaconej składki za 2022r. , rodowód lub metryka psa, zaświadczenie o aktualnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia wraz z kopią rodowodu prosimy przesyłać do 5.11.2022 r. na adres: chojnice@zkwp.pl
Osoba do kontaktu: Waldemar Spichalski, tel.603 049 409
Psy nie zgłoszone w terminie nie zostaną przyjęte do egzaminów lub przeglądu.


UWAGA !

Członkowie oddziału Chojnice, których psy uzyskały tytuł Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski lub Międzynarodowego Championa w latach 2019-2020-2021, proszeni są o dostarczenie do oddziału lub e-mail'em kopi championatu w celu wyrobienia pamiątkowej tabliczki.

Termin zgłoszeń do 15.03.2022 r.

CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl 

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej– odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).UWAGA !
Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom Oddziału o
uregulowaniu składki członkowskiej za 2022 r. w kwocie 70 zł.
Zgodnie z par. 18 pkt. 2 Statutu - członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składki za rok bieżący do końca danego roku.
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Chojnicach
51 8146 0003 0000 0211 2000 0010

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Uwaga ! Zmiana numeru konta bankowego oddziału:
Bank Spółdzielczy w Chojnicach
51 8146 0003 0000 0211 2000 0010

Wszystkich członków naszego Oddziału zapraszamy do zgłaszania informacji o swoich reproduktorach. Konieczne dane to: nazwa psa, rasa psa, hodowca i właściciel oraz kopia rodowodu z wpisem "reproduktor".
Warunkiem umieszczenia ogłoszenia na stronie jest opłacenie bieżącej składki członkowskiej.
W galerii można umieścić 1 zdjęcie reproduktora, prosimy o przesyłanie zdjęć w formacie jpg.


 Wystawy - Dog Shows