UWAGA ! ZMIANA TERMINU EGZAMINÓW

Egzaminy BH, PT, IGP-1, testy psychiczne wszystkich ras oraz przegląd hodowlany, przegląd kwalifikujący do hodowli owczarków niemieckich odbędą się w dniu 20.11.2021 r. o godzinie 9:00. Miejsce: plac szkoleniowy, Jeziorki 30d, 89-620 Chojnice.
Sędzia prób pracy: Tadeusz Roszkiewicz
Sędzia eksterieru ON: Zbigniew Szcześniak
Pozorant: Jakub Narloch
Opłaty: BH 100 zł, PT 100 zł, IGP-1 150 zł, testy psychiczne 100 zł, testy psychiczne + przegląd ON 150 zł. Przegląd kwalifikacyjny do hodowli ON 580 zł.
Wymagane dokumenty:
książeczka startowa, potwierdzenie opłaconej składki za 2021 r., rodowód lub metryka psa, zaświadczenie o aktualnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Zgłoszenia wraz z kopią rodowodu prosimy przesyłać do 18.11.2021 r. na adres e-mail: zchojniczanki@gmail.com lub chojnice@zkwp.pl
Osoba do kontaktu: Waldemar Spichalski, tel. 603-049-409

Od dnia 5 listopada 2020 roku do odwołania biuro oddziału będzie nieczynne dla interesantów.

Wszystkie sprawy związane z naszą działalnością będą załatwiane w formie elektronicznej bądź w formie poczty tradycyjnej.
Do Państwa dyspozycji pozostaje też skrzynka na dokumenty (przy drzwiach wejściowych) do której prosimy przekazywać sprawy do załatwienia (np. rodowody do wpisów hodowlanych z załącznikami i inne).
Kontakt z Biurem pod numerem: 668-252-203 oraz adresem e-mail: chojnice@zkwp.pl

ODBIORY MIOTÓW
W dalszym ciągu obowiązują tymczasowe zasady dotyczące odbioru miotów i uzyskiwania metryk.

CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl 

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej– odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).UWAGA !
Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom Oddziału o
uregulowaniu składki członkowskiej za 2021 r. w kwocie 70 zł.
Zgodnie z par. 18 pkt. 2 Statutu - członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składki za rok bieżący do końca danego roku.
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Chojnicach
51 8146 0003 0000 0211 2000 0010

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Uwaga ! Zmiana numeru konta bankowego oddziału:
Bank Spółdzielczy w Chojnicach
51 8146 0003 0000 0211 2000 0010

Wszystkich członków naszego Oddziału zapraszamy do zgłaszania informacji o swoich reproduktorach. Konieczne dane to: nazwa psa, rasa psa, hodowca i właściciel oraz kopia rodowodu z wpisem "reproduktor".
Warunkiem umieszczenia ogłoszenia na stronie jest opłacenie bieżącej składki członkowskiej.
W galerii można umieścić 1 zdjęcie reproduktora, prosimy o przesyłanie zdjęć w formacie jpg.


 


Wystawy - Dog Shows