Władze Oddziału wybrane na Walnym Zgromadzeniu członków oddziału w 2016 roku.


ZARZĄD ODDZIAŁU

  Przewodniczący Zarządu Zbigniew Łomiński
  V-ce Przewodniczący d/s Organizacyjnych

Waldemar Spichalski

V-ce Przewodniczący d/s Hodowlanych

Martyna Śpica

  Skarbnik Waldemar Feculak
  Sekretarz Dominika Daszkiewicz
  Członkowie Zarządu

Jakub Narloch
Jacek Nowak
Andrzej Ćwikliński
Filip Płotka
Robert Krawczak
Antoni Szurlej
 

  Zastępcy Członków Zarządu

Katarzyna Gajos
Marzena Gibas
 

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
  Przewodnicząca
Zastępca
Zastępca
Członek
Członek

Zastępcy Członków
 

Jolanta Łomińska
Jolanta Szczepańska
Ewa Kwiatkowska
Damian Borta
Mirosława Nowak

Robert Mikuła
Beata Żyder
 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
   

Stanisław Ginter
 

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
  Przewodniczący
Zastępca
Sekretarz

Zastępca Członka
Zastępca Członka

Przemysław Drywa
Bogdan Marcinowski
Piotr Kukier

Izabela Szmurło
Piotr Lahn