Władze Oddziału wybrane na Walnym Zgromadzeniu członków oddziału w 2019 roku.


ZARZĄD ODDZIAŁU

  Przewodniczący Zarządu Zbigniew Łomiński
  V-ce Przewodniczący d/s Organizacyjnych

Waldemar Spichalski

V-ce Przewodnicząca d/s Hodowlanych

Martyna Śpica

  Skarbnik Waldemar Feculak
  Sekretarz Beata Żyder
  Członkowie Zarządu

Andrzej Ćwikliński
Magdalena Finster
Filip Płotka
Wojciech Spichalski
Anna Szkudlarz
Antoni Szurlej

 

  Zastępcy Członków Zarządu

Robert Krawczak
Jakub Narloch
 

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
  Przewodnicząca
V-ce Przewodniczący
Sekretarz
Członek
Członek
Członek

Zastępcy Członków
 

Ewa Kwiatkowska
Piotr Lahn
Jolanta Szczepańska
Marzena Mikuła
Marzena Makowska
Karolina Siewruk

Katarzyna Żółkiewicz
 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
   

Ewa Paradowska
 

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
  Przewodnicząca
Zastępca
Sekretarz

Zastępca Członka
Zastępca Członka

Anna Kukier
Bogdan Marcinowski
Przemysław Drywa

Janusz Danielewski
Anna Depka-Prądzyńska