Władze Oddziału wybrane na Walnym Zgromadzeniu członków oddziału w 27 marca 2022 roku.


ZARZĄD ODDZIAŁU

  Przewodniczący Zarządu Zbigniew Łomiński
  V-ce Przewodniczący d/s Organizacyjnych

Waldemar Spichalski

V-ce Przewodnicząca d/s Hodowlanych

Martyna Śpica

  Skarbnik Waldemar Feculak
  Sekretarz Beata Żyder
  Członkowie Zarządu

Marek Baranowski
Andrzej Ćwikliński
Marzena Łaźna
Karol Solecki
Wojciech Spichalski
Anna Szkudlarz

 

  Zastępcy Członków Zarządu

Filip Płotka
Antoni Szurlej
 

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
  Przewodnicząca
V-ce Przewodnicząca
V-ce Przewodnicząca
V-ce Przewodnicząca
Sekretarz

Zastępca członka

Piotr Lahn
Marzena Makowska
Marzena Gibas
Beata Nowicka-Jagodzińska
Jolanta Szczepańska

Katarzyna Żółkiewicz
 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
   

Ewa Paradowska
 

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
  Przewodniczący
Zastępca
Sekretarz

Zastęcy członków
 

Przemysław Drywa
Bogdan Marcinowski
Anna Kukier

Paweł Feculak
Roman Dywel